Home Disclaimer

Disclaimer

Redactiestatuut

 1. De redactie* van Boeren op het Hogeland is eindverantwoordelijk voor de gehele website
  boerenophethogeland.nl.
 2. De verhalen op deze site hebben een journalistiek karakter, dat wil zeggen: zijn betrouwbaar,
  informatief en geheel onafhankelijk van commercie, tenzij duidelijk en herkenbaar aangegeven.
  De site heeft een informerende doelstelling; marketingactiviteiten mogen worden gerealiseerd voor
  zover ze niet in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de redactie, privacy van de bezoeker of ander
  doelstellingen.
 3. Daar waar gebruikers van de informatie op de website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft
  de privacy gewaarborgd, tenzij de gebruiker dat zelf anders aangeeft.
 4. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele advertenties op de website.
  De meningen en beweringen van geïnterviewden hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de
  redactie te zijn.* De redactie van Boeren op het Hogeland bestaat uit Ingrid Oyevaar en Sarah Stiles. Boeren op het Hogeland is een initiatief van stichting Hogeland in Beeld.

   

Sponsoring

 1. De redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd in het redactiestatuut, waarin is vastgelegd dat
  de redactie geheel onafhankelijk van enige commercieel invloed opereert en de eindredactie
  voert.
 2. Om de productie en redactionele inhoud van de website te kunnen financieren, biedt Boeren op
  het Hogeland de mogelijkheid tot donatie en sponsoring.
 3. Aan sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich te profileren door middel van ‘sponsored stories’ in de vorm van korte films en verhalen in tekst en beeld. Dit gebeurt door duidelijke herkenbare uitingen die aangeven dat a. een gesponsord verhaal betreft, b. dat dit verhaal mede mogelijkheid werd gemaakt door bedrijf X. Wanneer de sponsor geen behoefte heeft aan naamsvermelding, wordt volstaan met de vermelding ‘sponsored’ in film, bij een verhaal in tekst en beeld of fotoreportage.
 4. Het is mogelijk dat een van de sponsoren van Boeren op het Hogeland, onderdeel is van een redactioneel verhaal. Dit betekent echter niet dat hij of zij invloed heeft gehad op de redactionele keuzes van het redactionele verhaal (zie redactiestatuut, punt 1.) Hij of zij kan hooguit door de redactie zijn geraadpleegd als bron voor het redactionele onderwerp. Betreft het hier echter een gesponsord verhaal, dan wordt dat duidelijk aangegeven en heeft de sponsor uiteraard wel invloed op het verhaal.


Privacy

De redactie behandelt de persoonsgegevens die bezoekers op de site van Boeren op het Hogeland achterlaten, met de grootst mogelijke zorg. Ze worden alleen gebruikt om je te informeren over Boeren op het Hogeland of om je een geschenk toe te zenden. De redactie geeft de gegevens nooit door aan anderen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.  Zie onze privacyverklaring.

 

Copyright en gebruik

 1. De site en haar inhoud zijn eigendom van stichting Hogeland in Beeld. Alle rechten voorbehouden. Door op de website te surfen, verklaar jij je als gebruiker akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. De Intellectuele eigendomsrechten op de website, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s, films, muziek en de grafische vormgeving van de website, berusten bij Stichting Hogeland in Beeld en/of de makers van de content en/of de licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de content te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. De redactie Boeren op het Hogeland heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. *Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met de redactie van Boeren op het Hogeland.
 4. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de redactie van Boeren op het Hogeland.
 5. Wij besteden veel zorg aan de informatie die we hier online plaatsen, maar kunnen de correctheid niet garanderen. Als je foute, onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie op deze site terugvindt, mag je ons daarvan op de hoogte brengen. Wij zullen dan het nodige doen om de informatie zo snel mogelijk aan te passen.
 6. We zijn ten slotte niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie en hyperlinks.Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op de informatiebronnen waarnaar wij op deze site verwijzen, al dan niet via hyperlinks. Verwijzingen worden alleen gelegd om beter te informeren en betekenen niet dat wij het eens zijn met de inhoud of het bestaan van de informatiebronnen.